Scroll to navigation

NUMFMT(1) Brukerkommandoer NUMFMT(1)

NAVN

numfmt - Convert numbers from/to human-readable strings

OVERSIKT

numfmt [VALG]... [TALL]...

BESKRIVELSE

Omformater TALL, eller tall fra standard inndata hvis ingen TALL er valgt.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Vis advarsler om ugyldig inndata.
Bruk X som felt-skilletegn, i stedet for tomrom.
Erstatt tallet i inndatafelt N (standard er 1); se FELT nedenfor.
Bruk flyttallsFORMAT i printf-stil; (les mer om FORMAT nedenfor).
Skaler inndatatall til ønsket ENHET (standard er «none» - ingen); les mer om ENHETer nedenfor.
Velg enhetsstørrelsen på inndata (i stedet for 1, som er standard).
Bruk regiontilpasset gruppering av tall, f.eks. «1,000,000»; (dette påvirker ikke C/POSIX-regioninnstillinger).
Skriv ut de N antall første overskriftslinjene uten å konvertere dem (N er 1, med mindre noe annet velges).
Feilmodus for ugyldige tall. MODUS kan være én av følgende: «abort» (standard), «fail», «warn» eller «ignore».
Utfyll utskriften til N antall tegn Positiv N gir høyrejustering, og negativ N venstrejustering. Teksten utfylles ikke hvis den allerede er bredere enn N. Standard metode er å ufylle automatisk hvis det finnes tomrom.
Bruk METODE for å runde av skalering. METODE kan være én av følgende: «up» (opp), «down» (ned), «from-zero» (fra null, standard), «towards-zero» (mot null) eller «nearest» (nærmeste heltall).
Legg til SUFFIKS i tall, og aksepter valgfrie SUFFIKSer i inndatatall.
Auto-skaler utdatatall til ønskede ENHET(er) (les mer om ENHETer nedenfor).
Enhetsstørrelse på utdata (i stedet for 1, som er standard).
Skill mellom linjer med NUL i stedet for linjeskift.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Valg av ENHET:

ikke autoskaler (bruk av suffiks utløser feilsignal)
godta valgfritt ett- eller totegnsuffiks:
1K = 1000, 1Ki = 1024, 1M = 1000000, 1Mi = 1048576,
godta ettegn-suffiks:
1K = 1000, 1M = 1000000, ...
godta ettegn-suffiks:
1K = 1024, 1M = 1048576, ...
iec-i
godta valfritt totegn-suffiks:
1Ki = 1024, 1Mi = 1048576, ...

FELT støtter feltrekkevidder i cut(1)-stil:

N'te byte, tegn eller felt, talt fra 1
N-
fra N'te byte, tegn eller felt, til slutten av linja
N-M
fra N'te til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt
fra første til M'te (inklusive) byte, tegn eller felt
-
alle felt

Hold ulike felt/rekkevidder adskilt med komma.

FORMAT må kunne brukes til å skrive ut flyttallsargumentet «%f». Valgfritt anførselstegn (%'f) slår på --grouping, hvis mulig i gjeldende region. Valgfri breddeverdi (%10f) fyller ut utskriften. Valgfri nullbredde (%010f) utfyller tallet mot null. Valgfrie negative verdier (%-10f) gir venstrejustering. Valgfri presisjon (%.1f) overstyrer presisjonsnivået som er valgt av inndata.

Avslutningsstatus er 0 hvis alle inndatatall er konvertert uten feil. numfmt stanser ved første konverteringsfeil med status 2 som standard. Ved valg av --invalid='fail' skrives det ut et advarsel for hver feil, og avslutningsstatus blir 2. Ved valg av --invalid='warn' blir alle feil undersøkt, men statusen forblir 0. Ved --invalid='ignore' ignoreres feil, og avslutningsstatusen forblir 0.

EKSEMPLER

$ numfmt --to=si 1000
-> «1.0K»
$ numfmt --to=iec 2048
-> «2.0K»
$ numfmt --to=iec-i 4096
-> «4.0Ki»
$ echo 1K | numfmt --from=si
-> «1000»
$ echo 1K | numfmt --from=iec
-> «1024»
$ df -B1 | numfmt --header --field 2-4 --to=si
$ ls -l | numfmt --header --field 5 --to=iec
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --padding=10
$ ls -lh | numfmt --header --field 5 --from=iec --format %10f

OPPHAVSMANN

Skrevet av Assaf Gordon.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/numfmt>
eller lokalt: info '(coreutils) numfmt invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4