Scroll to navigation

GRUB-SET-DEFAULT(8) Systemadministrasjonsverktøy GRUB-SET-DEFAULT(8)

NAVN

grub-set-default - set the saved default boot entry for GRUB

OVERSIKT

grub-set-default [VALG] MENYOPPFØRING

BESKRIVELSE

Velg standardoppføring på GRUB-oppstartsmenyen. Dette krever at du gir en verdi til «GRUB_DEFAULT=saved» i fila /etc/default/grub.

skriv ut denne meldinga og avslutt
skriv ut versjon og avslutt
forvent at GRUB-bilder ligger i mappa DIR/grub2 i stedet for /boot/grub2

MENYOPPFØRING er enten et nummer, en tittel eller en menyoppførings-ID.

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-reboot(8), grub-editenv(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-set-default opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-set-default programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-set-default

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Februar 2024 GRUB2 2.12