Scroll to navigation

GRUB-MKSTANDALONE(1) Brukerkommandoer GRUB-MKSTANDALONE(1)

NAVN

grub-mkstandalone - make a memdisk-based GRUB image

OVERSIKT

grub-mkstandalone [VALG...] [VALG] KILDE...

BESKRIVELSE

Lag et

Add a note segment reserving SIZE bytes for an appended signature
komprimer GRUB-filer (valgfritt)
disable shim_lock verifier
bygg inn spesifikk DTB
use images and modules under DIR [standard=/usr/share/grub2/<platform>]
installer SKRIFTTYPER (standard=unicode)
bare installer valgte MODULER og ting de er avhengige av (standard=alle)
bruk valgt FIL som offentlig nøkkel for signaturkontroll
[standard=/usr/share/locale]
bare installer valgte REGIONER (standard=alle)
last inn valgte MODULER på forhånd
SBAT metadata
installer TEMAER (standard=starfield)
skriv ut detaljerte meldinger
embed FILE as an x509 certificate for signature checking
velg komprimeringsmetoden som skal brukes på kjernebildet
lagre utdata i valgt FIL (påkrevet)
lag et bilde i valgt FORMAT; tilgjengelige formater: i386-coreboot, i386-multiboot, i386-pc, i386-xen_pvh, i386-pc-pxe, i386-pc-eltorito, i386-efi, i386-ieee1275, i386-qemu, x86_64-efi, i386-xen, x86_64-xen, mipsel-yeeloong-flash, mipsel-fuloong2f-flash, mipsel-loongson-elf, powerpc-ieee1275, sparc64-ieee1275-raw, sparc64-ieee1275-cdcore, sparc64-ieee1275-aout, ia64-efi, mips-arc, mipsel-arc, mipsel-qemu_mips-elf, mips-qemu_mips-flash, mipsel-qemu_mips-flash, mips-qemu_mips-elf, arm-uboot, arm-coreboot-vexpress, arm-coreboot-veyron, arm-efi, arm64-efi, loongarch64-efi, riscv32-efi, riscv64-efi
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

Valg er enten obligatoriske både for fullstendige valg og tilsvarende forkortede valg.

Graft-syntaks (f.eks. /boot/grub/grub.cfg=./grub.cfg) kan brukes

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-mkimage(1)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkstandalone opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkstandalone programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkstandalone

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Februar 2024 GRUB2 2.12