Scroll to navigation

GRUB-MKRELPATH(1) Brukerkommandoer GRUB-MKRELPATH(1)

NAVN

grub-mkrelpath - make a system path relative to its root

OVERSIKT

grub-mkrelpath [VALG...] STI

BESKRIVELSE

Konverter et system-filnavn til et GRUB-filnavn.

use relative path on btrfs
-?, --help
vis denne hjelpelista
vis en kortfattet bruksanvisning
skriv ut programversjon

RAPPORTERING AV FEIL

Rapporter feil til <bug-grub@gnu.org>.

SE OGSÅ

grub-probe(8)

Den fullstendige dokumentasjonen for grub-mkrelpath opprettholdes som en Texinfo manual. Dersom info og grub-mkrelpath programmene er riktig installert på ditt sted burde kommandoen

info grub-mkrelpath

gi deg tilgang til hele manualen.

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

May 2024 GRUB2 2.12