Scroll to navigation

BASENAME(1) Brukerkommandoer BASENAME(1)

NAVN

basename - strip directory and suffix from filenames

OVERSIKT

basename NAVN [SUFFIKS]
basename VALG... NAVN...

BESKRIVELSE

Skriv ut NAVN uten evt. ledende mappekomponent(er). SUFFIKS kan også fjernes.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Slå på støtte for flere argumenter og behandle alle som NAVN.
remove a trailing SUFFIX; implies -a
Separat utskrift med NUL i stedet for ny linje.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

EKSEMPLER

-> «sort»
-> «stdio»
-> «stdio»
-> «str1» etterfulgt av «str2»

OPPHAVSMANN

Skrevet af David MacKenzie.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

dirname(1), readlink(1)

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
eller lokalt: info '(coreutils) basename invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Januar 2024 GNU coreutils 9.4