Scroll to navigation

mcd(1) General Commands Manual mcd(1)

Nimi

mcd - vaihtaa MSDOS hakemistoa

Note of warning

This manpage has been automatically generated from mtools's texinfo documentation, and may not be entirely accurate or complete. See the end of this man page for details.

Kuvaus

mcd komentoa käytetään mtools-työhakemiston vaihtamiseen MS-DOS-levyllä. Syntaksi on seuraava:


mcd [msdoshakemisto]

Ilman argumentteja mcd ilmoittaa nykyisen laitteen ja työhakemiston. Muutoin mcd vaihtaa nykyisen laitteen ja nykyisen työhakemiston MS-DOS tiedostojärjestelmässä.

Ympäristömuuttujaa MCWD voidaan käyttää paikallistamaan tiedosto, johon tieto laitteesta ja nykyisestä työhakemistosta on talletettu. Oletus on `$HOME/.mcwd'. Tieto tässä tiedostossa jätetään huomiotta, jos tiedosto on yli 6 tuntia vanha.

Mcd palauttaa onnistuessaan 0 tai virheestä 1.

Toisin kuin CD MS-DOSissa, mcd voi vaihtaa toiseen laitteeseen. Voi olla viisasta poistaa vanhat `.mcwd' tiedostot uloskirjautumisessa.

Katso myös

Mtools texinfo-dokumentti

Viewing the texi doc

This manpage has been automatically generated from mtools's texinfo documentation. However, this process is only approximative, and some items, such as crossreferences, footnotes and indices are lost in this translation process. Indeed, these items have no appropriate representation in the manpage format. Moreover, not all information has been translated into the manpage version. Thus I strongly advise you to use the original texinfo doc. See the end of this manpage for instructions how to view the texinfo doc.

*   
Luodaksesi tulostettavan kopion texinfo-dokumentista, suorita seuraavat komennot:


./configure; make dvi; dvips mtools.dvi

*   
Luodaksesi html-kopion, suorita:


./configure; make html

Valmis html-kopio löytyy osoitteesta: `http://www.gnu.org/software/mtools/manual/mtools.html'

*   
Luodaksesi info-kopion (selattavissa emacsin info-tilassa), suorita:


./configure; make info

Texinfo-dokumentti näyttää parhaimmalta tulostettuna tai html-muodossa. Info-versiossa tietyt esimerkit ovat vaikeita lukea johtuen tietyistä infon käyttämistä lainaustavoista.

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jari Kivirinta <jkivirin@ratol.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

21Mar23 mtools-4.0.43