Scroll to navigation

FOLD(1) Käyttäjän sovellukset FOLD(1)

NIMI

fold - jaa syöte annetun pituisiksi riveiksi

YLEISKATSAUS

fold [VALITSIN]... [TIEDOSTO]...

KUVAUS

Wrap input lines in each FILE, writing to standard output.

Jos TIEDOSTOa ei ole annettu, tai se on ”-”, luetaan vakiosyötettä.

Pitkien valitsinten pakolliset argumentit ovat pakollisia myös lyhyille.

laske tavuja, ei sarakkeita
count characters rather than columns
katkaise välien kohdalta
käytä sarakeleveytenä LEVEYttä oletusarvon 80 sijaan
näytä tämä ohje ja poistu
näytä versiotiedot ja poistu

TEKIJÄ

Kirjoittanut David MacKenzie.

VIRHEISTÄ ILMOITTAMINEN

GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Ilmoita käännösvirheistä osoitteeseen <https://translationproject.org/team/fi.html>

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Lisenssi GPLv3+: GNU GPL versio 3 tai myöhempi <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Tämä on vapaa ohjelmisto; sitä saa vapaasti muuttaa ja levittää edelleen. Siinä määrin kuin laki sallii, TAKUUTA EI OLE.

KATSO MYÖS

fmt(1)

Koko dokumentaatio: <https://www.gnu.org/software/coreutils/fold>
tai saatavilla paikallisesti: info '(coreutils) fold invocation'

KÄÄNNÖS

Tämän käsikirjan suomenkielisen käännöksen tekivät Jukka Zitting <jukka.zitting@iki.fi>

Tämä käännös on ilmainen dokumentaatio; katso tekijänoikeusehdot GNU General Public License -versiosta 3 tai uudemmasta. Emme ota vastuuta.

Tammikuuta 2024 GNU coreutils 9.4