Scroll to navigation

UNICODE_START(1) General Commands Manual UNICODE_START(1)

NAVN

unicode_start - sæt tastatur og konsol i unicode-tilstand

SYNOPSIS

unicode_start [skrifttype [umap]]

BESKRIVELSE

Kommandoen unicode_start vil sætte tastaturet og konsollen i Unicode-tilstand (UTF-8).

For tastaturet betyder dette, at du kan tilkoble 16-bit U+xxxx-værdier til tasterne via loadkeys(1), og få disse til at fremstå som UTF-8-inddata for brugerprogrammer. Man kan også taste hexadecimal Alt-xxxx via det numeriske tastatur, og igen fremstille UTF-8.

For konsollen betyder dette, at kernen forventer UTF-8-uddata fra brugerprogrammer og viser uddataene jævnfør dette.

Parameteren skrifttype er en skrifttype, der indlæses. Den skal have et indbygget Unicode-kort, hvis ikke, kan sådan et kort angives eksplicit som det andet parameter. Når ingen skrifttype blev angivet, bevares den nuværende skrifttype.

BEMÆRK

Unicode-tilstand er en parameter med en værdi per virtuel konsol. Dog er skrifttypen og tasteoversættelsen normalt ens for alle konsoller.

SE OGSÅ

dumpkeys(1), kbd_mode(1), loadkeys(1), unicode_stop(1), utf-8(7), setfont(8)

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

3. feb 2001 kbd