Scroll to navigation

PASTE(1) Brugerkommandoer PASTE(1)

NAVN

paste - sammenføj linjer for filer

SYNOPSIS

paste [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

Skriv linjer som består af de sekventielt tilsvarende linjer fra hver FIL, separeret med tabulatorer, til standard-ud.

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

brug tegn fra LISTE i stedet for tabulatorer
indsæt en fil ad gangen i stedet for i parallel
linjeadskiller er NUL frem for linjeskift
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FORFATTER

Skrevet af David M. Ihnat og David MacKenzie.

FEJLRAPPORTER

Hjælp til GNU coreutils på nettet:: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversættelsesfejl til <https://translationproject.org/team/da.html>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2024 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

Fuld dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/paste>
eller lokalt tilgængelig via: info '(coreutils) paste invocation'

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

April 2024 GNU coreutils 9.5