Scroll to navigation

MDIFF(1) Brugerkommandoer MDIFF(1)

NAVN

mdiff - manualside for mdiff 1.2.2

SYNOPSIS

mdiff [FLAG]... [FIL]...

BESKRIVELSE

mdiff - Læser flere filer og leder efter lignende sekvenser, dærefter vises en muligvis detaljeret liste med forskelle og ligheder.

Arbejdstilstande:

(ignoreret)
rapportér en del statistik på standard fejl
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

Formatering af resultat:

skriv TAB i stedet for indledende mellemrum
send resultatet gennem 'pr'
tag hænsyn til endnu en STRENG
angiv fil- og linjereferencer i annoteringer
erstat tabulatortegn med mellemrum i reultatet

Fejlsøgning:

-0, --debugging
udskriv mange detaljer om hvad som sker

Flag for ordtilstand:

-1, --no-deleted
vis ikke slettete ord
-2, --no-inserted
vis ikke indsatte ord
-3, --no-common
vis ikke fælles ord
videregiv resultatet til en sideviser
speciel variant af -o for 'less'
lad ikke felter løbe over flere linjer
dobbeltskrift som for printere
brug termcap til at markere ord
sammenlign poster som defineres af REGEXP
sammenlign ord i stedet for linjer

Hvis ingen FIL er angivet, eller FIL er -, læses fra standard-ind.

FORFATTER

Skriven af François Pinard <pinard@iro.umontreal.ca>.

FEJLRAPPORTER

Rapportere fejl til <wdiff-bugs@gnu.org>. Rapporter fejl eller synspunkter på oversættelsen til <dansk@dansk-gruppen.dk>.

OPHAVSRET

Copyright © 1992, 1997, 1998, 1999, 2010 Free Software Foundation, Inc.
Dette er et frit program; se kildeteksten for kopieringsbetingelser. Der er INGEN garanti; ikke engang for SALGBARHED eller EGNETHED FOR ET BESTEMT FORMÅL.

SE OGSÅ

Den fulde dokumentation for mdiff vedligeholdes som Texinfo-manual. Hvis info og mdiff programmerne er korrekt installeret på din side, bør kommandoen

info mdiff

give dig adgang til den fulde manual.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

april 2014 mdiff 1.2.2