Scroll to navigation

CKSUM(1) Příručka uživatele CKSUM(1)

JMÉNO

cksum - compute and verify file checksums

POUŽITÍ

cksum [PŘEPÍNAČ]... [SOUBOR]...

POPIS

Vypíše nebo zkontroluje kontrolní součty. Výchozí algoritmus je 32bitové CRC.

Pokud není zadán SOUBOR, nebo pokud je nastaven na -, je čten standartní vstup.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

vybere druh otisku. Vizte OTISK níže.
emit base64-encoded digests, not hexadecimal
porovnává součty se zadanými v SOUBORECH
délka otisku v bitech. Nesmí překročit maximum algoritmu blake2 a musí být násobkem 8
emit a raw binary digest, not hexadecimal
vytvoří kontrolní součet ve stylu BSD (výchozí)
vytvoří kontrolní součet pozpátku, bez druhu otisku
každý výstupní řádek zakončí znakem NUL namísto znakem nového řádku a vypne escapování názvů souborů

Následujících pět přepínačů je užitečných pouze při ověřování kontrolních součtů:

neselže ani nehlásí stav u chybějících souborů
nevypisuje OK u každého úspěšně ověřeného souboru
nevypisuje nic, úspěšnost značí návratový kód
vrátí nenulový kód při chybně formátovaném řádku součtu
upozorňuje na chybně formátované řádky součtů
oznámí použitou implementaci
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

OTISK určuje algoritmus kontrolního součtu a výstupní formát:

(stejné jako sum -s)
(stejné jako sum -r)
(stejné jako cksum)
(stejné jako md5sum)
(stejné jako sha1sum)
(stejné jako sha224sum)
(stejné jako sha256sum)
(stejné jako sha384sum)
(stejné jako sha512sum)
(stejné jako b2sum)
(dostupné pouze skrze cksum)

Při testování by vstup měl být dřívějším výstupem tohoto programu nebo obdobného samostatného programu.

AUTOR

Napsali Padraig Brady a Q. Frank Xia.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/cksum>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) cksum invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Leden 2024 GNU coreutils 9.4