Scroll to navigation

libguestfs-tools.conf(5) Virtualization Support libguestfs-tools.conf(5)

НАЗВА

libguestfs-tools.conf — файл налаштувань для guestfish, guestmount, virt-rescue

КОРОТКИЙ ОПИС

 /etc/libguestfs-tools.conf
 $XDG_CONFIG_DIRS/libguestfs/libguestfs-tools.conf
 $HOME/.libguestfs-tools.rc
 $XDG_CONFIG_HOME/libguestfs/libguestfs-tools.conf

ОПИС

libguestfs-tools.conf (або $HOME/.libguestfs-tools.rc) змінює типові параметри роботи лише таких програм:

Цим файлом у поточній версії керується лише один параметр. Додавання або зняття коментаря з:

 read_only = true;

змінює поведінку цих програм так, що вони працюють так, неначе у рядку команди було вказано параметр --ro. Ви можете скористатися цим, щоб убезпечити запущену гостьову систему від випадкових змін, внесених програмами (для внесення змін користувачам доведеться явним чином вказати параметр --rw). Така поведінка програм не є типовою з міркувань зворотної сумісності. Див. також "ВІДКРИТТЯ ДИСКІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ" in guestfish(1).

Зауважте, що крапка з комою є обов'язковою.

Цей файл обробляється бібліотекою libconfig. Щоб дізнатися більше про формат, див. http://www.hyperrealm.com/libconfig/libconfig_manual.html

АДРЕСА ФАЙЛА

Ось список файлів налаштувань, які читає програма, за рівнем важливості:

  • $XDG_CONFIG_HOME/libguestfs/libguestfs-tools.conf ($XDG_CONFIG_HOME має значення $HOME/.config, якщо не встановлено).
  • $HOME/.libguestfs-tools.rc
  • $XDG_CONFIG_DIRS/libguestfs/libguestfs-tools.conf (де $XDG_CONFIG_DIRS означає будь-які каталоги у відповідній змінній середовища або просто /etc/xdg, якщо значення змінної середовища не визначено)
  • /etc/libguestfs-tools.conf

Це означає, що локальні користувачі можуть перевизначати налаштування системи копіюванням файла налаштувань до $XDG_CONFIG_HOME/libguestfs/libguestfs-tools.conf (або створенням його).

/etc/libguestfs-tools.conf і $HOME/.libguestfs-tools.rc є застарілими шляхами, які не відповідають XDG і які програма читає лише з міркувань сумісності.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

"ВІДКРИТТЯ ДИСКІВ ДЛЯ ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ" in guestfish(1), guestmount(1), virt-rescue(1), http://libguestfs.org/, http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/latest/.

АВТОРИ

Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2011-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1