Scroll to navigation

guestunmount(1) Virtualization Support guestunmount(1)

НАЗВА

guestunmount — демонтування змонтованої за допомогою guestmount файлової системи

КОРОТКИЙ ОПИС

 guestunmount точка_монтування
 guestunmount --fd=<дескрипто_файла> точка монтування

ОПИС

guestunmount — програма для автоматичного вилучення змонтованих файлових систем. guestmount(1) монтує файлові системи за допомогою libguestfs. Ця програма демонтує файлову систему, коли програма або скрипт завершує роботу з нею.

guestunmount є обгорткою навколо програми FUSE fusermount(1), яка має зберігатися у одному з каталогів, вказаних за допомогою поточної змінної "PATH".

Існує два способи використання guestunmount. Якщо програму викликано так:

 guestunmount точка_монтування

вона демонтує точку монтування "точка_монтування" негайно.

Якщо ж програму викликано так:

 guestunmount --fd=FD точка_монтування

програма чекатиме, аж доки не буде закрито дескриптор файла "FD" каналу. Цим можна скористатися для спостереження за іншим процесом і вилучення точки монтування після завершення роботи процесу, як це описано нижче.

З ПРОГРАМ

Ви можете просто викликати "guestunmount точка_монтування" з програми, але розумніше було б скористатися guestunmount так, щоб ця програма спостерігала за вашою програмою і вилучала точку монтування, якщо програма неочікувано завершить роботу.

У програмі створіть канал обробки (наприклад, за допомогою виклику pipe(2)). Нехай "FD" є номером дескриптора файла з боку читання у каналі (тобто "pipefd[0]").

Після монтування файлової системи за допомогою guestmount(1) (до точки монтування "точка_монтування") виконайте відгалуження (fork) і запустіть guestunmount ось так:

 guestunmount --fd=FD точка_монтування

Закрийте бік читання у каналі обробки у батьківському процесі.

Тепер, коли з якоїсь причини буде закрито бік запису у каналі (тобто "pipefd[1]"), явно або у результаті завершення роботи батьківського процесу, guestunmount зауважить це і демонтує точку монтування.

Якщо у вашій операційній системі передбачено підтримку цього, вам слід встановити прапорець "FD_CLOEXEC" на боці запису у каналі. Таким чином ви забороните іншим дочірнім процесам успадковувати дескриптор файла і тримати його відкритим.

Guestunmount ніколи не перетворюється на фонову службу.

ЗІ СКРИПТІВ ОБОЛОНКИ

Оскільки у bash не передбачено способу створення неіменованого каналу обробки, скористайтеся trap для виклику guestunmount при виході, ось так:

 trap "guestunmount точка_монтування" EXIT INT QUIT TERM

ПАРАМЕТРИ

Вкажіть дескриптор файла каналу для спостереження і відкладіть вилучення до закриття каналу.
Показати короткі довідкові дані і завершити роботу.
Не показувати повідомлень про помилки від fusermount. Стан повернення все одно буде встановлено (див. "СТАН ВИХОДУ" нижче).
Типово, guestunmount виконуватиме повторні спроби fusermount аж до 5 разів (тобто загалом буде виконано 6 спроб = 1 перша спроба + 5 повторних спроб).

Скористайтеся параметром --no-retry, щоб наказати guestunmount запускати fusermount лише один раз.

Скористайтеся параметром --retry=N, щоб наказати guestunmount виконувати "N" повторних спроб замість 5.

guestunmount збільшує час між спробами експоненційно, очікуючи 1 секунду, 2 секунди, 4 секунди тощо перед кожною повторною спробою.

Показати дані щодо версії програми, потім вийти.

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

"PATH"
Програма fusermount(1) (є частиною комплекту FUSE) має зберігатися у одному з каталогів, вказаних за допомогою поточної змінної "PATH".

СТАН ВИХОДУ

Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення або один із таких кодів помилок:

1
Помилка програми, наприклад, не вдалося отримати достатній обсяг пам'яті, не вдалося запустити fusermount. Щоб дізнатися більше, ознайомтеся із виведеним повідомленням про помилку.
2
Не вдалося демонтувати точку монтування навіть після повторних спроб. Дані щодо базової помилки fusermount буде показано у виведеному повідомленні про помилку.
3
Точку монтування не змонтовано.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestmount(1), fusermount(1), pipe(2), "ЛОКАЛЬНЕ МОНТУВАННЯ" in guestfs(3), http://libguestfs.org/, http://fuse.sf.net/.

АВТОРИ

Richard W.M. Jones ("rjones at redhat dot com")

АВТОРСЬКІ ПРАВА

© Red Hat Inc., 2013

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-05-13 libguestfs-1.52.1