Scroll to navigation

KPACKAGETOOL5(1) KPackage-beheerder KPACKAGETOOL5(1)

NAME

kpackagetool5 - Plasma-pakketten installeren, verwijderen of weergeven

SAMENVATTING

kpackagetool5 [-v, --version] [-h, --help] [--hash pad] [-g, --global] [-t, --type type] [-i, --install pad] [-s, --show naam] [-u, --upgrade pad] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove naam] [-p, --packageroot pad] [--generate-index]

BESCHRIJVING

kpackagetool5 is een commandoregelhulpmiddel om Plasma-pakketten te installeren, in een lijst te tonen of te verwijderen.

OPTIES

-v, --version

Toont versie-informatie.

-h, --help

Toont deze help.

--hash pad

Genereer een SHA1-hash voor het pakket in “pad”.

-g, --global

Voor installeren of verwijderen, van toepassing op pakketten die beschikbaar gemaakt zijn voor alle gebruikers.

-t, --type type

Het type pakket, overeenkomend met het type service van de pakketplug-in, bijv. KPackage/Generic, Plasma/Theme, Plasma/Wallpaper, Plasma/Applet, etc.

-i, --install pad

Installeer het pakket in “pad”.

-s, --show naam

Informatie over pakket “naam” tonen.

-u, --upgrade pad

Het pakket opwaarderen in “pad”.

-l, --list

Alle geïnstalleerde pakketten tonen

--list-types

Toont alle bekende te installeren pakkettypen

-r, --remove naam

Verwijder het pakket genaamd “naam”.

-p, --packageroot pad

Absoluut pad naar de hoofdmap van het pakket. Indien niet opgegeven zullen de standaard gegevensmappen voor deze Plasma-sessie worden doorzocht.

--generate-index pad

Maak de plug-in-index opnieuw. Om te worden gebruikt samen met ofwel de optie -t of -g. Maak de index voor het gegeven type pakket-root. Werkt in de gebruikersmap, tenzij -g wordt gebruikt.

ZIE OOK

Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op help:/plasma-desktop (ofwel voer deze URL in in Konqueror of voer uit khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTEURS

kpackagetool5 is geschreven door Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.

2017-01-03 KDE Frameworks Frameworks 5.30