Scroll to navigation

virt-get-kernel(1) Virtualization Support virt-get-kernel(1)

НАЗВА

virt-get-kernel — видобування ядра і диска в пам'яті з гостьових систем

КОРОТКИЙ ОПИС

 virt-get-kernel [--параметри] -d назва_домену
 virt-get-kernel [--параметри] -a диск.img

ОПИС

This program extracts the kernel and initramfs from a guest.

Формат образу диска буде визначено автоматично, якщо ви не вкажете його за допомогою параметра --format.

Якщо у гостьовій системі декілька ядер, буде вибрано ядро із найбільшим номером. Щоб видобути із образу диска ядро з певним номером версії, скористайтеся guestfish(1). Щоб видобути із гостьової системи увесь вміст каталогу "/boot", скористайтеся virt-copy-out(1).

ПАРАМЕТРИ

Показати довідкове повідомлення.
Додати файл, який має бути образом диска з віртуальної машини.

Формат образу диска визначається автоматично. Щоб перевизначити його і примусово використати певний формат, скористайтеся параметром --format.

Додати віддалений диск. Формат адреси є сумісним із guestfish. Див. "ДОДАВАННЯ ВІДДАЛЕНОГО СХОВИЩА" in guestfish(1).
This parameter sets the sector size of the disk image added with -a option and is ignored for libvirt guest added with -d option. See also "guestfs_add_drive_opts" in guestfs(3).
Використовувати послідовності символів ANSI для розфарбовування повідомлень. Ці послідовності типово використовуються, якщо дані виводяться на термінал tty. Якщо дані, виведені програмою, спрямовуються до файла, послідовності визначення кольорів ANSI буде вимкнено, якщо ви не додасте до команди цей параметр.
Якщо використовується libvirt, встановити з’єднання з вказаним URI. Якщо пропущено, з’єднання буде встановлено з типовим гіпервізором libvirt.

Якщо вказати блокові пристрої гостьових систем безпосередньо (-a), libvirt не буде використовуватися взагалі.

Додати всі диски з вказаної гостьової системи libvirt. UUID доменів можна використовувати замість назв.
Типово, якщо virt-get-kernel попросить вас ввести ключ або пароль, програма не відтворюватиме введені символи на екрані. Якщо ви не боїтеся TEMPEST-нападів, або у вашій кімнаті нікого, окрім вас, немає, ви можете скористатися цим прапорцем, щоб бачити, які саме символи ви вводите.
Типовим значенням для параметра -a є автоматичне визначення формату образу диска. Використання цього параметра примусово визначає значення параметрів -a формату диска у рядку команди.

Якщо ви користуєтеся ненадійними образами гостьових систем у необробленому форматі, вам слід скористатися цим параметром для визначення формату диска. Таким чином можна уникнути можливих проблем з захистом для сформованих зловмисниками гостьових систем (CVE-2010-3851).

Specify a key for LUKS, to automatically open a LUKS device when using the inspection.
"NAME" is the libguestfs device name (eg. "/dev/sda1"). "UUID" is the device UUID. "all" means try the key against any encrypted device.

Use the specified "KEY_STRING" as passphrase.

Read the passphrase from FILENAME.
Attempt passphrase-less unlocking for the device with Clevis, over the network. Please refer to "ENCRYPTED DISKS" in guestfs(3) for more information on network-bound disk encryption (NBDE).

Note that if any such option is present on the command line, QEMU user networking will be automatically enabled for the libguestfs appliance.

Read key or passphrase parameters from stdin. The default is to try to read passphrases from the user by opening /dev/tty.

If there are multiple encrypted devices then you may need to supply multiple keys on stdin, one per line.

За допомогою цього параметра можна зробити виведені дані придатнішими для обробки комп'ютером, якщо для цієї обробки використовуються інші програми. Див. "ПРИДАТНЕ ДО ЧИТАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ ВИВЕДЕННЯ" нижче.
Цей параметр визначає каталог виведення, куди буде записано ядро і initramfs з гостьової системи.

Якщо не вказано, типово, дані буде виведено до поточного каталогу.

За допомогою цього параметра можна вказати префікс для видобутих файлів.

Якщо вказано префікс, програма додасть дефіс ("-") після префікса і перед рештою назви файла. Наприклад, якщо у гостьовій системі ядро називалося "vmlinuz-3.19.0-20-generic", його буде збережено як "mydistro-vmlinuz-3.19.0-20-generic", якщо було вказано префікс "mydistro".

Див. також --unversioned-names.

Не виводити звичайних повідомлень щодо поступу.
Цей параметр впливає на назву файла призначення для видобутих файлів.

Якщо увімкнено, файли буде збережено локально лише з базовою назвою. Наприклад, якщо ядро та диск у пам'яті у гостьовій системі називалися "vmlinuz-3.19.0-20-generic" та "initrd.img-3.19.0-20-generic", їх буде збережено, відповідно, як "vmlinuz" та "initrd.img".

Див. також --prefix.

Увімкнути докладний показ повідомлень з метою діагностики.
Показати дані щодо версії і завершити роботу.
Wrap error, warning, and informative messages. This is the default when the output is a tty. If the output of the program is redirected to a file, wrapping is disabled unless you use this option.
Увімкнути трасування викликів програмного інтерфейсу libguestfs.

ПРИДАТНЕ ДО ЧИТАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ ВИВЕДЕННЯ

Для виведення даних у зручному для машинної обробки форматі можна скористатися параметром --machine-readable. Додавання цього параметра робить зручним використання virt-get-kernel з інших програм, графічних інтерфейсів тощо.

Скористайтеся цим параметром окремо, щоб опитати систему щодо можливостей виконуваного файла virt-get-kernel. Типово виведені дані виглядатимуть якось так:

 $ virt-get-kernel --machine-readable
 virt-get-kernel

Виводиться список можливостей, по одній на рядок, і програма завершує роботу зі станом 0.

Можна вказати рядок форматування для керування виведенням, див. "РОЗШИРЕНЕ ПРИДАТНЕ ДО ЧИТАННЯ КОМП'ЮТЕРОМ ВИВЕДЕННЯ" in guestfs(3).

ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА

Опис інших змінних середовища, які стосуються усіх програм libguestfs, наведено у розділі "ЗМІННІ СЕРЕДОВИЩА" in guestfs(3).

СТАН ВИХОДУ

Ця програма повертає значення 0 у разі успішного завершення і ненульове значення, якщо сталася помилка.

ТАКОЖ ПЕРЕГЛЯНЬТЕ

guestfs(3), guestfish(1), guestmount(1), virt-copy-out(1), virt-drivers(1), http://libguestfs.org/.

АВТОР

Richard W.M. Jones http://people.redhat.com/~rjones/

АВТОРСЬКІ ПРАВА

Copyright (C) 2013-2023 Red Hat Inc.

LICENSE

BUGS

To get a list of bugs against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/buglist.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

To report a new bug against libguestfs, use this link: https://bugzilla.redhat.com/enter_bug.cgi?component=libguestfs&product=Virtualization+Tools

When reporting a bug, please supply:

  • The version of libguestfs.
  • Where you got libguestfs (eg. which Linux distro, compiled from source, etc)
  • Describe the bug accurately and give a way to reproduce it.
  • Run libguestfs-test-tool(1) and paste the complete, unedited output into the bug report.
2024-01-04 guestfs-tools-1.52.0