Scroll to navigation

faked(1) Debian GNU/Linux manual faked(1)

NAMN

faked - demon som kommer ihåg fejkad ägarskaps- och rättighetsinformation för filer som manipulerats av fakeroot-processer.

SYNOPSIS

faked [--debug] [--foreground] [--cleanup] [--key meddelande-nyckel] [--load] [--save-file spar-fil] [--port tcp-port]

BESKRIVNING

Om en fakeroot-process vill ändra ägarskap för en fil, är faked den process som kommer att komma ihåg den nya ägaren. Om samma fakeroot-process senare utför ett stat()-anrop för den filen, kommer libfakeroots ersättningsfunktion för stat() först att anropa faked för att få den fejkade ägarinformationen, osv. för den filen, och sedan rapportera denna.

FLAGGOR

Skriv ut avlusningsinformation via stderr.
Förbli en förgrundsprocess.
Rensa upp semaforerna.
Allokera ingen ny kommunikationskanal; använd istället kanalen som angivits via nyckeln (om den angivna kanalen inte existerar så skapas den).
Spara miljön till sparfil vid avslut.
Läsa in en tidigare sparad miljö från standard in.
Okänt riktigt ägarskap av tidigare okända filer istället för att ställa in dem på root:root.
Använd TCP-port tcp-port.

BUGGAR

Inga kända. Tag dock i beaktande, att även om jag skrivit ett flertal större (och mindre) program, så har jag aldrig skrivit något så litet som fakeroot, som har så många buggar som fakeroot, och ändå varit så användbart som, låt säga, fakeroot version 0.0_3, den första versionen av programmet som kunde användas för att bygga sig själv.

LICENS

fakeroot distribueras under GNU General Public License. (GPL 2.0 eller senare).

FÖRFATTARE

<joostje@debian.org>
<clint@debian.org>

ÖVERSÄTTNING

David Weinehall <tao@kernel.org>

MANUALSIDA

till större delen skriven av J.H.M. Dassen <jdassen@wi.LeidenUniv.nl> ändringar/tillägg av joost och Clint.

SE ÄVEN

fakeroot(1), dpkg-buildpackage(1), debuild(1) /usr/share/doc/fakeroot/DEBUG

17:e juni 2004 Debian Project