Scroll to navigation

dfc(1) USER COMMANDS dfc(1)

NAME

dfc - geef het gebruik van het bestandssysteem weer met behulp van grafieken en kleuren

SYNOPSIS

dfc [OPTION(S)] [-c WHEN] [-e FORMAT] [-p FSNAME] [-q SORTBY] [-t FSTYPE] [-u UNIT]

DESCRIPTION

dfc(1) is een tool vergelijkbaar met df(1) behalve dat het grafieken kan laten zien samen met data en het kan kleuren gebruiken (kleur-modus is standaard "color-auto" maar u kunt dit veranderen met de "-c" optie).

De beschikbare grootte komt overeen met de beschikbare ruimte vanuit het oogpunt van een gebruiker en niet vanuit het perspectief van root (bijvoorbeeld: gebruik f_bavail in plaats van f_bfree).

Zonder argument, is de grootte weergegeven in een voor mensen leesbaar formaat. Let erop, dat wanneer het voor mensen leesbare formaat wordt gebruikt, er wat getallen afgerond worden wanneer de grootte berekend wordt. Als u maximale precisie wilt, gebruik dan de "-u" optie en kies de eenheid.

dfc(1) heeft ook een ingebouwde feature die de output automatisch aanpast op basis van de breedte van de terminal. Als u dit gedrag wilt overschrijven, gebruik dan de "-f" optie.

OPTIONS

Laat alles zien (verberg geen enkel bestandssysteem).
Laat de grafische balk niet zien.
Kies de kleur-modus waar WHEN één van de volgende sub-opties is:

"always": De kleuren worden altijd gebruikt. Het maakt niet uit wat "stdout" is.

"auto": Dit is standaard wanneer "-c" niet is geactiveerd. Kleuren worden alleen gebruikt als "stdout" een terminal is. Bijvoorbeeld: kleur wordt uitgeschakeld met deze optie als u de output van dfc(1) met een ander commando tegelijkertijd uitvoerd (piped).

"never": Kleur wordt nooit gebruikt.

Laat de gebruikte grootte zien.
Maakt het mogelijk om de output van dfc(1) te exporteren naar een gespecificeerd FORMAT. FORMAT is één van de onderstaande:

"csv": Output als "comma separated value" bestandstype. Voorbeeld van gebruik:

dfc -e csv > foo.csv

"html": Output als HTML formaat. Voorbeeld van gebruik:

dfc -e html -Tadiso -c always > index.html

"tex": Output als TeX formaat. Voorbeeld van gebruik:

dfc -e tex -c always > report.tex

"text": Output als tekst (standaard).

Overschrijf het automatisch-aanpassingsgedrag door het forceren van het weergeven van informatie. Deze optie kan handig zijn wanneer output van dfc(1) wordt doorgestuurd.
Geef een korte hulptekst weer.
Laat informatie zien over inodes.
Geef alleen informatie weer over lokaal-gemountte bestandssystemen.
Gebruik SI eenheden (metric) (dwz: grootte is berekend met behulp van machten van 10 in plaats van machten van 2).
Laat "mounted on" niet zien.
Laat de koptekst niet zien.
Geef mountopties weer.
Staat u toe om te filteren op naam van bestandssysteem. FSNAME kan alles zijn. Als u bijvoorbeeld alleen bestandssystemen wilt zien waarvan de naam begint met "/dev", dan gebruikt u het volgende commando:

dfc -p /dev

Dit output alleen bestandssystemen waarvan de namen als bijvoorbeeld zijn: "/dev/sda1", "/dev/root", "/dev", etc.

het selecteren van meerdere namen wordt ook ondersteund. In dit geval moet FSNAME een met comma gescheiden lijst zijn (zonder spaties). Als u bijvoorbeeld wilt filteren op "/dev" en "tmpfs", gebruikt u het volgende commando:

dfc -p /dev,tmpfs

U kunt ook negatieve matching gebruiken om de output te filteren. Om dit te doen, kunt u simpelweg een "-" voor FSNAME plaatsen. In het volgende voorbeeld geeft dfc(1) alle namen van bestandssystemen weer, behalve degene die worden genoemd:

dfc -p -proc,/dev/sdc,run

Geeft u de mogelijkheid om de output te sorteren op SORTBY.

SORTBY kan één van de volgende drie waarden hebben: "name", "type", "mount".

De output wordt gestorteert op naam van het bestandssysteem wanneer "name" wordt gebruikt.

De output wordt gestorteert op type van het bestandssysteem wanneer "type" wordt gebruikt.

De output wordt gestorteert op mount points wanneer "mount" wordt gebruikt.

Laat de som van het totale gebruik zien.
Staat u toe om te filteren op type bestandssysteem. FSTYPE kan elk bekend bestandssysteemtype zijn. Bijvoorbeeld "ext4", "ufs", "tmpfs", "reiserfs", etc. U kunt ook jokerfilters gebruiken, zoals bij de -p optie. Bijvoorbeeld als u het volgende commando gebruikt:


dfc -t ext

Dit staat elk bestandssysteemtype toe met een naam die start met "ext" om door de filter te komen. Bijvoorbeeld: "ext2", "ext3" and "ext4".

Meerdere selecties op bestandssysteem is ook mogelijk. In dit geval moet FSTYPE een comma gescheiden lijst (zonder spaties) zijn. Als u bijvoorbeeld wilt filteren op "ext4" en "tmpfs", gebruikt u het volgende commando:

dfc -t ext4,tmpfs

U kunt ook negatieve matching gebruiken om de output te filteren. Om dit te doen, kunt u simpelweg een "-" voor FSTYPE plaatsen. In het volgende voorbeeld geeft dfc(1) alle typen van bestandssystemen weer, behalve degene die worden genoemd:

dfc -t -rootfs,tmpfs

Geef bestandssysteemtypen weer.
Geef grootte weer in de gespecificeerde eenheid. UNIT kan één van de volgende waarden zijn:

"h": mensen leesbaar formaat (Human readable) (standaard wanneer de "-u" optie niet wordt gebruikt).

"b": Geef grootte in aantal bytes weer.

"k": Geef grootte in aantal Kio weer.

"m": Geef grootte in aantal Mio weer.

"g": Geef grootte in aantal Gio weer.

"t": Geef grootte in aantal Tio weer.

"p": Geef grootte in aantal Pio weer.

"e": Geef grootte in aantal Eio weer.

"z": Geef grootte in aantal Zio weer.

"y": Geef grootte in aantal Yio weer.

NOTE: Wanneer u de "-u" optie gebruikt samen met de "-m" optie, worden de subopties vervangen door hun SI tegenhangers.

Laat de versie van dfc(1) zien en beëindig het programma.
Gebruik een bredere balk voor de grafiek.
Laat brede bestandsnamen zien (voorkom dat de bestandsnamen afgekort worden). Dit kan een groter scherm vereisen.

CONFIGURATION FILE

Het configuratiebestand is optioneel. Het staat u toe om instellingen van dfc(1) te veranderen. De standaardkleuren, waarden wanneer kleuren veranderen en de grafische symbolen in tekst-modus en het aanpassen van kleuren die gebruikt worden in html export.

Als u het wilt gebruiken, plaats het dan hier:

$XDG_CONFIG_HOME/dfc/dfcrc

Als uw besturingssysteem geen XDG Base Directory Specification ondersteund, zou het hier geplaatst moeten worden:

$HOME/.config/dfc/dfcrc

Als dat niet werkt, kunt u deze locatie nog proberen:

$HOME/.dfcrc

NOTE: De laatste twee keuzes kunnen alleen gekozen worden als uw besturingssysteem geen XDG Base Directory Specification ondersteund.

BUGS

Als u een fout vindt, neem dan alstublieft contact op met de auteur en omschrijf wat u tegenkomt.

AUTHORS

Robin Hahling <robin.hahling@gw-computing.net>

COPYRIGHT

Copyright © 2012-2017 Robin Hahling

LICENSE

BSD 3-clause

SEE ALSO

df(1), du(1)

09 September, 2017 version 3.1.1