Scroll to navigation

DateTime::Locale::sq_AL(3) User Contributed Perl Documentation DateTime::Locale::sq_AL(3)

NAME

DateTime::Locale::sq_AL - Locale data examples for the Albanian Albania (sq-AL) locale

DESCRIPTION

This pod file contains examples of the locale data available for the Albanian Albania locale.

Days

Wide (format)

 e hënë
 e martë
 e mërkurë
 e enjte
 e premte
 e shtunë
 e diel

Abbreviated (format)

 hën
 mar
 mër
 enj
 pre
 sht
 die

Narrow (format)

 h
 m
 m
 e
 p
 sh
 d

Wide (stand-alone)

 e hënë
 e martë
 e mërkurë
 e enjte
 e premte
 e shtunë
 e diel

Abbreviated (stand-alone)

 hën
 mar
 mër
 enj
 pre
 sht
 die

Narrow (stand-alone)

 h
 m
 m
 e
 p
 sh
 d

Months

Wide (format)

 janar
 shkurt
 mars
 prill
 maj
 qershor
 korrik
 gusht
 shtator
 tetor
 nëntor
 dhjetor

Abbreviated (format)

 jan
 shk
 mar
 pri
 maj
 qer
 korr
 gush
 sht
 tet
 nën
 dhj

Narrow (format)

 j
 sh
 m
 p
 m
 q
 k
 g
 sh
 t
 n
 dh

Wide (stand-alone)

 janar
 shkurt
 mars
 prill
 maj
 qershor
 korrik
 gusht
 shtator
 tetor
 nëntor
 dhjetor

Abbreviated (stand-alone)

 jan
 shk
 mar
 pri
 maj
 qer
 korr
 gush
 sht
 tet
 nën
 dhj

Narrow (stand-alone)

 j
 sh
 m
 p
 m
 q
 k
 g
 sh
 t
 n
 dh

Quarters

Wide (format)

 tremujori i parë
 tremujori i dytë
 tremujori i tretë
 tremujori i katërt

Abbreviated (format)

 tremujori I
 tremujori II
 tremujori III
 tremujori IV

Narrow (format)

 1
 2
 3
 4

Wide (stand-alone)

 Tremujori i 1-rë
 Tremujori i 2-të
 Tremujori i 3-të
 Tremujori i 4-t

Abbreviated (stand-alone)

 Tremujori I
 Tremujori II
 Tremujori III
 Tremujori IV

Narrow (stand-alone)

 1
 2
 3
 4

Eras

Wide (format)

 para Krishtit
 mbas Krishtit

Abbreviated (format)

 p.K.
 mb.K.

Narrow (format)

 p.K.
 mb.K.

Date Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = e martë, 5 shkurt 2008
  1995-12-22T09:05:02 = e premte, 22 dhjetor 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = e shtunë, 15 shtator -10

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shkurt 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhjetor 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 shtator -10

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shk 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhj 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sht -10

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.08
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10

Time Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 p.d., UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 p.d., UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 p.d.

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 p.d.

Datetime Formats

Full

  2008-02-05T18:30:30 = e martë, 5 shkurt 2008, 6:30:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = e premte, 22 dhjetor 1995, 9:05:02 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = e shtunë, 15 shtator -10, 4:44:23 p.d., UTC

Long

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shkurt 2008, 6:30:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhjetor 1995, 9:05:02 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 shtator -10, 4:44:23 p.d., UTC

Medium

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shk 2008, 6:30:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhj 1995, 9:05:02 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sht -10, 4:44:23 p.d.

Short

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.08, 6:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.95, 9:05 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10, 4:44 p.d.

Available Formats

Bh (h B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 B

Bhm (h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 B

Bhms (h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 B

E (ccc)

  2008-02-05T18:30:30 = mar
  1995-12-22T09:05:02 = pre
 -0010-09-15T04:44:23 = sht

EBhm (E h:mm B)

  2008-02-05T18:30:30 = mar 6:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = pre 9:05 B
 -0010-09-15T04:44:23 = sht 4:44 B

EBhms (E h:mm:ss B)

  2008-02-05T18:30:30 = mar 6:30:30 B
  1995-12-22T09:05:02 = pre 9:05:02 B
 -0010-09-15T04:44:23 = sht 4:44:23 B

EHm (E, HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 04:44

EHms (E, HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 04:44:23

Ed (E, d)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15

Ehm (E, h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 6:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 9:05 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 4:44 p.d.

Ehms (E, h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 6:30:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 9:05:02 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 4:44:23 p.d.

Gy (y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008 mb.K.
  1995-12-22T09:05:02 = 1995 mb.K.
 -0010-09-15T04:44:23 = -10 p.K.

GyMMM (MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = shk 2008 mb.K.
  1995-12-22T09:05:02 = dhj 1995 mb.K.
 -0010-09-15T04:44:23 = sht -10 p.K.

GyMMMEd (E, d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5 shk 2008 mb.K.
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22 dhj 1995 mb.K.
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15 sht -10 p.K.

GyMMMd (d MMM y G)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shk 2008 mb.K.
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhj 1995 mb.K.
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sht -10 p.K.

GyMd (d.M.y GGGG)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.2008 mbas Krishtit
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995 mbas Krishtit
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10 para Krishtit

H (HH)

  2008-02-05T18:30:30 = 18
  1995-12-22T09:05:02 = 09
 -0010-09-15T04:44:23 = 04

Hm (HH:mm)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44

Hms (HH:mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23

Hmsv (HH:mm:ss, v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30:30, UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02, UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23, UTC

Hmv (HH:mm, v)

  2008-02-05T18:30:30 = 18:30, UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05, UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44, UTC

M (L)

  2008-02-05T18:30:30 = 2
  1995-12-22T09:05:02 = 12
 -0010-09-15T04:44:23 = 9

MEd (E, d.M)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5.2
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22.12
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15.9

MMM (LLL)

  2008-02-05T18:30:30 = shk
  1995-12-22T09:05:02 = dhj
 -0010-09-15T04:44:23 = sht

MMMEd (E, d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5 shk
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22 dhj
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15 sht

MMMMEd (E, d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5 shkurt
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22 dhjetor
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15 shtator

MMMMW-count-one ('java' W 'e' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = java 1 e shkurt
  1995-12-22T09:05:02 = java 3 e dhjetor
 -0010-09-15T04:44:23 = java 2 e shtator

MMMMW-count-other ('java' W 'e' MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = java 1 e shkurt
  1995-12-22T09:05:02 = java 3 e dhjetor
 -0010-09-15T04:44:23 = java 2 e shtator

MMMMd (d MMMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shkurt
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhjetor
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 shtator

MMMd (d MMM)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shk
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhj
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sht

MMdd (d.M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9

Md (d.M)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9

d (d)

  2008-02-05T18:30:30 = 5
  1995-12-22T09:05:02 = 22
 -0010-09-15T04:44:23 = 15

h (h a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 9 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4 p.d.

hm (h:mm a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 p.d.

hms (h:mm:ss a)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 p.d.

hmsv (h:mm:ss a, v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05:02 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44:23 p.d., UTC

hmv (h:mm a, v)

  2008-02-05T18:30:30 = 6:30 m.d., UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 9:05 p.d., UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 4:44 p.d., UTC

ms (mm:ss)

  2008-02-05T18:30:30 = 30:30
  1995-12-22T09:05:02 = 05:02
 -0010-09-15T04:44:23 = 44:23

y (y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = -10

yM (M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 9.-10

yMEd (E, d.M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5.2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15.9.-10

yMMM (MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = shk 2008
  1995-12-22T09:05:02 = dhj 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sht -10

yMMMEd (E, d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = mar, 5 shk 2008
  1995-12-22T09:05:02 = pre, 22 dhj 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = sht, 15 sht -10

yMMMM (MMMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = shkurt 2008
  1995-12-22T09:05:02 = dhjetor 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = shtator -10

yMMMd (d MMM y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5 shk 2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22 dhj 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15 sht -10

yMd (d.M.y)

  2008-02-05T18:30:30 = 5.2.2008
  1995-12-22T09:05:02 = 22.12.1995
 -0010-09-15T04:44:23 = 15.9.-10

yQQQ (QQQ, y)

  2008-02-05T18:30:30 = tremujori I, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = tremujori IV, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = tremujori III, -10

yQQQQ (QQQQ, y)

  2008-02-05T18:30:30 = tremujori i parë, 2008
  1995-12-22T09:05:02 = tremujori i katërt, 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = tremujori i tretë, -10

yw-count-one ('java' w 'e' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = java 6 e 2008
  1995-12-22T09:05:02 = java 51 e 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = java 37 e -10

yw-count-other ('java' w 'e' Y)

  2008-02-05T18:30:30 = java 6 e 2008
  1995-12-22T09:05:02 = java 51 e 1995
 -0010-09-15T04:44:23 = java 37 e -10

Miscellaneous

Prefers 24 hour time?

No

Local first day of the week

1 (e hënë)

Strftime Patterns

%c (%a %-d %b %Y %I:%M:%S.%p) - date time format

  2008-02-05T18:30:30 = mar %-d shk 2008 06:30:30.m.d.
  1995-12-22T09:05:02 = pre %-d dhj 1995 09:05:02.p.d.
 -0010-09-15T04:44:23 = sht %-d sht -10 04:44:23.p.d.

%x (%-d.%-m.%y) - date format

  2008-02-05T18:30:30 = %-d.%-m.08
  1995-12-22T09:05:02 = %-d.%-m.95
 -0010-09-15T04:44:23 = %-d.%-m.10

%X (%I:%M:%S.%p %Z) - time format

  2008-02-05T18:30:30 = 06:30:30.m.d. UTC
  1995-12-22T09:05:02 = 09:05:02.p.d. UTC
 -0010-09-15T04:44:23 = 04:44:23.p.d. UTC

SUPPORT

See DateTime::Locale.

2024-04-19 perl v5.40.0